web design

ABOUT EIEI COMPANY


เป้าหมายของคุณ คือ เป้าหมายแห่งความสำเร็จของเรา

เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จ สามารถสร้างได้ และความสำเร็จ เกิดขึ้นได้จาก พลังแห่ง 'การโฆษณา'
ความจริงใจ และมิตรภาพที่ดีจากเรา คือสิ่งที่ยืนยันการยอมรับจากลูกค้ามายาวนานจนทุกวันนี้

SERVICES


บริษัท อิอิ พลัส เอเจนซี่ ให้บริการงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ครบวงจร พร้อมคำแนะนำ
ด้านแนวทางการทำตลาดอย่างมืออาชีพและมากประสบการณ์ อาทิ

ออกแบบเว็บไซต์ ทำเว็บคอมมูนิตี้ พัฒนาเว็บแฟลช ออกแบบการ์ตูน แอนิเมชั่น ออกแบบสิ่งพิมพ์
ถ่ายภาพ สร้างแบนด์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ ผลิตงานโฆษณาทางโทรทัศน์ TVC วางแผนสื่อ

showcase